Hisse Senetlerinden Elde Edilem Kazanç Vergiye Tabi mi?

Aşağıda yer alan Mevzuat'a göre Borsada işlem gören Hisse Senetlerinin Alım Satımından elde edilen kazançlar nihai vergi olarak stopaja tabidir, stopaj oranı da % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.  Bu sebeple Hisse Senedi Alım Satımlarından elde edilen kazançlar beyan edilmeyip vergilendirilmemektedir.

İlgili Mevzuat Hükümleri aşağıdaki şekildedir:

*Hisse Senedi piyasasında elde edilen kazanç, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) geçici 67’nci maddesi kapsamında stopaja tabi olup, stopaj nihai vergi durumundadır.*

30.09.2010 tarihli ve 27715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27.09.2010 tarihli ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile değişik 22.07.2006 tarihli 2006/10731 sayılı BKK’nın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre;

Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlarca hisse senetleri, hisse senedi endeksleri ve Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kurum varantları

_( BIST’de işlem gören hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarından elde edilen kazançlar %0 oranında stopaja tabi olup, diğer aracı kuruluş varantlardan elde edilen kazançlarda stopaj oranı %10’dur/ Sermaye Şirketleri için stopaj oranı %0’dır.)_

dâhil olmak üzere _(menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç )_ *hisse senetlerinden elde edilen kazançlarda gelir vergisi tevkifat oranı, 01.10.2010 tarihinden geçerli olmak üzere %0 olarak belirlenmiştir.*

Borsa Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklığı pay senetlerinde stopaj oranı ise %10’dur.

BSMV oranı, işlem komisyonunun yüzde 5’idir.

 

<---- Geri