GEKAP Beyannameleri ile ilgili olarak:


Ambalaj Malzemeleri:


Bir ambalaj malzemesi içine ürün girmediği müddetce alinip satıldığında GEKAP beyan ve ödemesi yok.

Ne zamanki içine bir ürün konuluyor o zaman o ambalaj malzemesi için beyan süreci başlıyor. 

Bunu kavradığımizda işler kolaylaşiyor.

Örneğin;  kutusu içerisinde bir ürün ithal ettik diyelim. Mesela Notebook. Notebook'un kendisi beyana tabi olduğu için zaten ithalat tarihinde beyan edilecek. İçine konulduğu kutu 1.incil ambalaj oldugundan beyan edilmeyecek. Başka 2.incil üçüncül ambalajlar varsa bunlar ithalat tarihinde notebooklarla beraber ayrı olarak beyan edilecek.

Notebook değil de örneğin ambalajı içerisinde tıbbi cihaz (tansiyon aleti olabilir veya başka sağlıkla ilgili cihazlar, bunlar GEKAP'a tabi değil) ithal etmiş olsa idik, bu sefer ürünler için beyan yapmayacak, sadece ambalajları için 1.incil ikincil ayırt etmeksizin beyan edecektik. Bu beyanı ithalat tarihinde, alışımıza istinaden yapacağımız tabiidir.

Ya da diyelim yurt içindeki bir beyaz eşya üreticisine ambalaj kutu ithal ettik, veya üzerinde markası basılı kutu imal ettik  bu durumda bu kutular boş olduğu ve henüz içine ürün konulmadığı için, hem ithal anında hem de üretim sonrası satış anında GEKAP beyan edilmeyecek. Bunların beyanını beyaz eşyayı içine koyup piyasaya satan üretici firma satış tarihinde yapacak.

Market, bakkal, kasap, kuruyemişçi, tekel bayi, pastane, simit fırını, börekçi vb. gibi son tüketiciye mal satıyor iken sattığı ürünü bir ambalaj ( karton kutu, plastik veya kağıt poşet, torba kesekağıt vb.)  içerisine koyarak satanlar bu ambalaj malzemeleri için GEKAP beyanında bulunması gerekiyor.

Bu ambalaj malzemeleri için hiçbir faturalı girişi olmasa dahi, ve de 25 kuruşluk plastik poşetlerden bir tane dahi satmamış olsa dahi beyan verilmesi gerekiyor. Boş beyan vermemek gerekiyor. Şöyleki; 

Marketlerde bakkallarda açık kiloyla satılan ürünler örneğin peynir, domates meyve vs için bir kağıt/karton ambalaj  veya kesekağıt ve para ile satılmayan ince plastik torba poşet  kullanılır. 

Kasaplar eti bir kağıda ya da plastik bir ambalaj malzemesine sararlar ince bir poşete koyup öyle müşteriye verirler.

Kuru yemişçiler, hem kuru yemişin içine konduğu kağıt paket kullanırlar,hemde bunları ince 25 kuruşa tabi olmayan bir poşet içerisinde müşteriye verirler.

Tekel bayi bira içki vs.ürünleri siyah poşet içerisine koyarak müşteriye verir bunun için 25 kuruş tahsil etmez.

Pastaneler dışarıya sattığı ürünleri kutuya koyarlar ve ayrıca bir plastik poşete de koyarlar, 25 kuruşluk fiş de kesmemiş olabilirler.

Börekçi simit fırını vesaire dışarıya sattığı ürünü bir kağıda sarar, ve sonrasında 25 kuruşa tabi olmayan poşetlere koyarak müşteriye teslim eder.

İşte bütün bu işletmelerde ürünlerin içine konulduğu kağıt ambalaj ve kutular, plastik ambalajlar, 25 kuruşa satılmayan ince plastik poşetler, kağıt torbalar vs.  Beyannamenin 25 kuruşluk Poşetlerle ilgili olmayan diğer tablolarında  KAĞIT/KARTON Ambalaj ve PLASTİK Ambalaj satırlarında KİLO  ile belirtilerek beyan edilmesi gerekiyor.

Bu beyanlar Son tüketici müşteriye satış tarihleri itibarıyla yapılması gerekiyor.  Dediğim gibi bu ambalaj malzemelerinin faturalı  hiçbir girişi olmasa dahi, müşterimiz bunları satışta gerçekten kullandığı için kilo ile beyanlarının yapılması gerekiyor. 

Bunları bu ilk beyan döneminde tahmini kiloları ile yapmak yeterli olabilir diye düşünüyorum. Hiç yapmaz isek kasabın eti elimize açıkta verdiğini, bakkala müşterinin filesi ile geldiğini, kuruyemişçinin müşterinin ceplerine doldurarak kuruyemişi sattığını, biraları insanların kucaklarına verdiğimizi, Pasta börek vs malzemeler için müşterinin ceketine felan sarıp gittiğini iddia etmiş oluruz ki,  bu duruma düşmemek adına  makul bir beyan verilmesi gerekir.


Perakende ürün satan, örneğin giyim eşyası, ayakkabı, bijuteri vb. gibi ürünleri perakende satanlar, 25 kuruşluk hiçbir poşet satmamış olsalar dahi,  ince poşetler veya kağıt torbalar için (veya dükkanda kutulanıyorlar ise örneğin ayakkabı kutuları için) eğer malları bunların içine koyup da müşterilerine veriyorlarsa faturalı hiçbir girişleri olmasa dahi KİLO ile bir beyan verilmesi gerekiyor. Bu beyan alışla ilgili değil satışlarla ilgili olacaktır.  Faturalı alışlarda bu ambalaj malzemeleri için GEKAP beyanı vermiyoruz, çünkü bize boş teslim edilmişlerdir. Unutmayalım Ambalaj Malzemeleri için içerisine bir ürün girmediği müddetçe hiç bir şekilde beyan vermiyoruz. İçine ürün girdiği anda beyan süreci başlıyor.

Kafeterya müşterisi olan meslektaşlarımız da kağıt bardaklar ve varsa dışarıya ürün satılıyorsa kağıt/ plastik torba vs. ambalajları için satışta kullanıldıkları tarih itibariyle beyan verecekler.

Dısariya paket servisi olan Lokanta, büfe gibi veya dısarı paketle satis yapan yemekçiler, dağitimda urunü icine koyupta dağittiklari ince poşetler içinde kilo ile beyan vermeleri gerekir.

Örnek Uygulama:

*A FİRMASI*
> 14.3.2020 de 10 adet ahşap palet ithal etti.
> 15.4.2020 de B Firmasından 5 adet ahşap palet satın aldı.
> 17.5.2020 de C firmasına  sattığı mallar için 1 adet ahşap palet kullandı
> 19.6.2020 de ihracat yaptığı mallar işin 2 adet palet kullandı
> 19.7.2020 de 3 adet ahşap paleti D firmasına sattı parasını aldı.
> 20.8.2020 de D ye sattığı paletlerden 1 adet iade geldi.
> 20.9.2020 B den aldığı paletlerden 1 adedini iade etti
Şimdi bu A firması hangi dönemlerde ne şekilde beyan verecek?

Tarih tarih cevaplarsak :

A FİRMASI
> 14.3.2020 de 10 adet ahşap palet ithal etti.

C: Paletler içerisinde/üzerinde ürün olmadan boş olarak geldi ise hiçbir işlem yapılmayacak. (Üzerinde ürün olsa idi ithalat tarihinde beyan ve ödeme olacaktı.)

> 15.4.2020 de B Firmasından 5 adet ahşap palet satın aldı.

C: Yine aynı içinde ürün olmadan boş palet satın aldı ise bir işlem yapılmayacak.

> 17.5.2020 de C firmasına  sattığı mallar için 1 adet ahşap palet kullandı.

C: Burada paleti bir ürün için ambalaj olarak kullandığı için bu işlem için beyan ve ödeme var. Satış tarihinde beyan edecek.

> 19.6.2020 de ihracat yaptığı mallar işin 2 adet palet kullandı

C: İhracat işleminde GEKAP beyanı ve ödemesi yok. Bir işlem yapılmayacak.

> 19.7.2020 de 3 adet ahşap paleti D firmasına sattı parasını aldı.

C: Paletleribir ürünün malzemesi olarak satmadı ise yani boş sattı ise bir işlem yok.

> 20.8.2020 de D ye sattığı paletlerden 1 adet iade geldi.

C: Bunu D’ye boş  yani ürün olarak satıp beyan etmemişti. Yine boş iade edildi ise bir işlem yapılmayacak.

> 20.9.2020 B den aldığı paletlerden 1 adedini iade etti

C: Yine boş palet iade etti ise bir işlem yapılmayacak.

Şimdi bu A firması hangi dönemlerde ne şekilde beyan verecek?

C:  2020/Ocak-Haziran 1.inci altı aylık dönem  GEKAP (POŞET) Beyannamesinde 17.5.2020 tarihinde C firmasına sattığı mallar için ambalaj olarak kullandığı 1 ahşap palet için beyan ve ödeme yapacak. 1 adet X 10 Kuruş

2020/ 2.inci 6 aylık dönem için daha henüz herhangi bir işlem doğmamış.

 

Geri<<<