BİNEK OTOMOBİL GİDER KISITLAMASI:

Uygulama 01.01.2020 Tarihinden itibaren başlamıştır; Tutarlar her yıl yenilenmektedir.

2023 Yılı için geçerli tutarlar aşağıdaki gibidir.

1- Satın alınan binek araçların faturalarında yer alan ÖTV ve KDV nin toplam en fazla 440.000,-TL si gider kaydedilebilecektir. Bu tutarı aşan kısım KKEG olacaktır.

2- ÖTV ve KDV hariç olmak üzere satın alma değerinin en fazla 500.000,-TL si üzerinden, veya ÖTV ve KDV dahil toplam araç maliyetinin en fazla 950.000,-TL si üzerinden amortisman gideri ayrılabilecektir. Bu tutarı aşan kısım için ayrılan amortisman KKEG olacaktır.

3- Binek otomobillerin akaryakıt, bakım onarım, sigorta gibi giderlerinin en fazla % 70 i gider kaydedilebilecektir.

4- Kiralanan binek araçların her biri için aylık kira bedelinin en fazla 17.000,-TL lik kısmı gider kaydedilecek aşan kısım KKEG olacaktır.

(Not: Çalışma konusu binek araçların kiralanması ve işletilmesi olan mükellefler için gider kısıtlaması geçerli değildir.)