KOBİ Sınıflandırılmasında Parasal Sınırlar Yeniden Belirlendi

Tarih    : 21.03.2022

Sayı     : 2022/SİRKÜLER-26

Konu: KOBİ Sınıflandırılmasında Parasal Sınırlar Yeniden Belirlendi

18 Mart 2022 tarihli ve 31782 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik ile “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte” değişiklik yapılarak KOBİ’lerin sınıflandırılmasında parasal sınırlar yeniden belirlenmiştir.

Bazı devlet desteklerinden yararlanmak için de kullanılan limitler, ekonomik veriler göz önünde bulundurularak; mikro işletme için 3 milyon lira olan hasılat veya mali bilanço üst sınırı, 5 milyon liraya, hasılat veya mali bilanço üst sınırı küçük işletmelerde 25 milyon liradan 50 milyon liraya, orta büyüklükteki işletmelerde ise 125 milyon liradan 250 milyon liraya çıkarılmış, çalışan sayısı sınırlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Düzenlemeye göre yeni KOBİ mali sınıflaması aşağıdaki gibidir: 

KOBİ

ÇALIŞAN SAYISI              

MALİ KRİTER

MİKRO İŞLETME

10’dan az çalışan

5 milyon TL

KÜÇÜK İŞLETME

50’den az çalışan

50 milyon TL

ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME

250’den az çalışan

250 milyon TL

İlgili yönetmelik değişikliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla

İtimat Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.