Ücret ve Kira Gelirlerinin Beyanı  Mart 2022

2022 MART AYI 2021 YILI GELİRLERİ İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLECEK DURUMLAR

ÜCRET GELİRLERİ:

1-) Tek işverenden alınmış ücret gelirlerinin vergi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2021 yılı için 650.000 TL) aşması durumunda yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.

2-) Birden fazla İşverenden ücret alınması durumunda 1.inci işverenin dışındaki işverenlerden alınan ücretin, Gelir Vergisi Tarifesi ikinci dilimi olan 53.000 TL’nı aşması durumunda yıllık gelir vergisi beyannamesi verilecektir.

3-) Birden fazla İşverenden ücret alınması durumunda 1.inci işverenin dışındaki işverenlerden alınan ücretin Gelir Vergisi Tarifesi ikinci dilimi olan 53.000 TL’nı aşmadığı halde, bütün işverenlerden aldığı ücretlerin toplamı 650.000 TL’nı aşması durumunda yıllık gelir vergisi beyannamesi verilecektir.

4-) Kira veya başka gelirleri dolayısıyla beyanname verilmesi durumunda,

Ücret gelirleri toplamı 650 bin TL’sını aşmayan ve ikinci işverenden aldığı ücretin toplamı 53 bin TL’sını aşmayan ücretler beyannameye dahil edilmeyecektir.

 

KİRA GELİRLERİ

1-) Konut Kira Gelirlerinde yıllık 7.000 TL’lık istisnanın aşılması durumunda beyanname verilecektir.

2-) İşyeri kirası olarak üzerinden vergi kesintisi yapılan brüt 53.000 TL’nin üzerinde işyeri kira geliri elde edenlerin beyanname vermeleri gerekmektedir.

3-) İşyeri kirası ve Konut kirasını birlikte elde edenlerden 53 bin TL’nın altında kalıp kalmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile konut kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınacaktır.

Not:

Ücret ve Kira geliri beyannameleri E-Devlet şifresi ile GİB Hazır Beyan Sistemi üzerinden online olarak verilebilmektedir. Beyanlar 31 Mart 2022 tarihine kadar yapılacak olup bu tarihe kadar 1.inci taksidi, Temmuz ayında da ikinci taksidi ödenecektir..